HCL 37-Nomenclator stradal

Hotarari 2019

HCL nr.40 – privind rectificarea bugetului local

HCL nr.37 – privind insusirea Raportului semestrial

HCL nr.36 – privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr.35 – privind acordarea unor premii participantilor

HCL nr.34 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate

HCL nr.33 – privind reorganizarea Consiliului Comunitar

HCL nr.32 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.31 – privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a unor terenuri

HCL nr.30 – privind aprobarea lucrarilor pentru realizarea instalatiei de reacordare

HCL nr.29 – privind modificarea, incepand cu anul fiscal 2020

HCL nr.28 – privind asocierea comunei Lucieni

HCL nr.27 – privind aprobarea obiectivului de investitie

HCL nr.26 – privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2019

HCL nr.25 – privind aprobarea premierii performantelor deosebite obtinute de doi sportivi cu domiciliul in comuna Lucieni

HCL nr.24 – privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala a Primariei comunei Lucieni

HCL nr.23 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr.22 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediat tip SE4 pe domeniul public

HCL nr.21 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediat tip SE4 pe domeniul public

HCL nr.20 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Lucieni pe anul 2019

HCL nr.19 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.18 – privind aprobarea cheltuielilor care se vor suporta din bugetul local

HCL nr.17 – privind aprobarea valorii totale a investitiei

HCL nr.16 – privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta

HCL nr.15 – privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 114 mp

HCL nr.14 – privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica

HCL nr.13 – privind insusirea inventarierii elementelor de natura

HCL nr.12 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar pe domeniul public

HCL nr.11 – privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru domnul Neagu Adrian

HCL nr.10 – privind aprobarea inlocuirii 9 buc. Stalpi

HCL nr.09 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar

HCL nr.08 – privind aprobarea inchirierii Acordului de reabilitare drumuri

HCL nr.07 – privind insusirea incheierii contractului de asistenta juridica

HCL nr.06 – privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu AF Popa Ioan

HCL nr.05 – privind aprobarea Programului de Masuri

HCL nr.04 – privind insusirea Raportului semestrial

HCL nr.03 – privind aprobarea Planului anual de actiuni de interes local

HCL nr.02 – privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2018

HCL nr.01 – privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a terenului

Hotarari 2018

HCL nr.53 – privind initierea concesionarii a patru loturi de teren

HCL nr.52 – privind aprobarea efectuarii de lucrari de intretinere curenta pentru drumurile care necesita astfel de lucrari, din comuna Lucieni

HCL nr.51 – privind modificarea HCL nr. 28. 25.04.2018

HCL nr.50 – privind aprobarea cheltuielilor care se vor suporta din bugetul local al comunei Lucieni

HCL nr.49 – privind aprobaera valorii totale a investitiei

HCL nr.48 – privind completarea HCL nr. 33. 30.05.2018

HCL nr.47 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar tip SE4

HCL nr.46 – privind insusirea Raportului semestrial privind activitatea de asistenta sociala

HCL nr.45 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor din registrul agricol

HCL nr.44 – privind insusirea propunerii de inchiriere formulata de catre RCS RDS

HCL nr.43 – privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr.42 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli

HCL nr.41 – privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018

HCL nr.40 – privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru doamna Dinache Daniel

HCL nr.39 – privind modificarea si completarea HCL nr. 35. 30.05.2018

HCL nr.38 – privind modificarea si completarea HCL nr. 39. 28.06.2017

HCL nr.37 – privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local

HCL nr.36 – privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere

HCL nr.35 – privind aprobaera “Regulamentului de aprobare a conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica

HCL nr.34 – privind insusirea propunerii de concesionare formulata de catre

HCL nr.33 – privind gospodarirea comunei Lucieni, judetul Dambovita

HCL nr.32 – privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a unor terenuri agricole proprietatea persoanelor fizice

HCL nr.31 – privind aprobarea CAietului de Sarcini al Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare

HCL nr.30 – privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a unor terenuri agricole

HCL nr.29 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar

HCL nr.28 – privind mandatarea reprezentantului UAT

HCL nr.27 – privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a unor terenuri agricole

HCL nr.26 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar

HCL nr.25 – privind rectificarea bugetului local de venituri

HCL nr.24 – privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local

HCL nr.23 – privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a unor terenuri agricole proprietatea persoanelor fizice

HCL nr.22 – privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

HCL nr.21 – privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018

HCL nr.20 – privind aprobarea Programului cu etapele de realizare a obligatiilor

HCL nr.19 – privind modificarea HCL nr. 5331.07.2017

HCL nr.18 – privind modificarea organigramei si a statului de functii

HCL nr.17 – privind inchirierea, prin licitatie publica, a unei suprafete de teren-pasune

HCL nr.16 – privind modificarea HCL nr. 53.31.07.2017

HCL nr.15 – privind aprobarea Protocolului de cooperare intre UAT comuna Lucieni

HCL nr.14 – privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publice pe anul 2018

HCL nr.13 – privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a 25 ha pasune proprietate publica a comunei Lucieni

HCL nr.12 – privind inscrierea UAT comuna Lucieni in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

HCL nr.11 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Lucieni pentru anul 2018

HCL nr.10 – privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar pe domeniul public in vecinatatea limitei de proprietate

HCL nr.09 – privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui spatiu

HCL nr.08 – privind insusirea incheierii contractului de asistenta juridica

HCL nr.07 – privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu AF Popa Ion

HCL nr.06 – privind aprobarea Programului de Masuri

HCL nr.05 – privind stabilirea si aprobarea cotizatiei datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

HCL nr.04 – privind insusirea Raportului semestrial

HCL nr.03 – privind aprobarea Planului anual de actiuni de interes local

HCL nr.02 – privind aprobarea excedentului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017

HCL nr.01 – privind insusirea inventariereii elementelor de natora activelor

Hotarari 2017

HCL nr.01  – privind insusirea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii apartinant patrimonoiului comunei Lucieni pentru anul 2016

HCL nr.02 – privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2016

HCL nr.03– privind aprobarea Planului anual de actiuni de interes local, care urmeaza sa fie efectuate in anul 2017 de catre beneficiarii de ajutor social

HCL nr.04– privind insusirea Raportului semestrial privind activitatea de asistenta sociala, promovarea si protectia persoanelor cu handicap grav – semestrul al II-lea 2016

Anexa HCL nr.04

HCL nr.05– privind insusirea preturilor practicate de catre SPJAAC Dambovita incepand cu data de 01.01.2017

Anexa HCL nr.05

HCL nr.06– privind aprobarea Programului de Masuri pentru Prevenirea si Combaterea Marginalizarii Sociale in comuna Lucineni, judetul Dambovita, pentru anul 2017

Anexa HCL nr.06

HCL nr.07– privind aprobarea incheierii Acordului de reabilitare drumuri de exploatare incheiat cu SC. Oltiren Com S.R.L. Targoviste

HCL nr.08– privind insusirea incheierii contractului de asistenta juridica, contractului de prestari servicii avand ca obiect consiltanta tehnica […]

HCL nr.09– privind insusirea propunerii inchirierii spatiului in suprafata de 15 mp din punctul Ulita Scolii-Lucieni si initierea inchirierii acestui spatiu

HCL nr.10– privind aprobarea Caietului de sarcini pentru elaborarea documentatiei Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Lucieni, judetul Dambovita

HCL nr.11– cu privire la modificarea HCL Lucieni nr. 84/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

HCL nr.12– privind insusirea Actului aditional la contractul de inchiriere[…]

HCL nr.13– privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a unor terenuri agricole proprietatea persoanelor fizice

HCL nr.14– privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a 30 ha pasune proprietate publica a comunei Lucieni

HCL nr.15– privind aprobarea listei cu insolvabili, debiteri persoane fizice si scoaterea din evidenta fiscala a acestora

HCL nr.16– privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL […]

HCL nr.17– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati […]

HCL nr.18– privind implementarea proiectului “Pod rutier cu o singura banda de circulatie peste Dambovita […]”

HCL nr.19– privind stabilirea functiilor publice, organigramei si a statului de functii din cadrul Primariei comunei Lucieni, judetul Dambovita

HCL nr.20– privind aprobarea plantarii unui stalp intermediar tip SE4 […]

HCL nr.21– privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Lucieni pentru anul 2016

Anexa 1 HCL nr.21

Anexa 2 HCL nr.21

Anexa 3 HCL nr.21

Anexa 4 HCL nr.21